KURUMSAL E-İMZA

En Uygun Fiyatlarla Sahip Olun !

e-imza-logo

1 Yıllık E – İmza

simdibasvur

– Elektronik Sertifika

–  Akıllı Çubuk

–  Ücretsiz Teknik Destek

–  Belirtilen Fiyatlara KDV dahil Değildir.

e-imza-logo

3 Yıllık E – İmza

simdibasvur

– Elektronik Sertifika

–  Akıllı Çubuk

–  Ücretsiz Teknik Destek

–  Belirtilen Fiyatlara KDV dahil Değildir.

E-imza Nedir ?

E- imza elektronik ortamda oluşturulan dokümanların imzalanmasında kullanılan ve elektronik işlemlerde gönderilen bilginin gönderim sırasında değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantileyen sayısal verilerdir.

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre E-İmza;başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade eder.

E-İmza’nın Hukuksal Geçerliliği

• E-imza, el ile  atılan ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir.

• E-imza, elektronik işlemlerde gönderilen bilginin gönderim sırasında değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantiler.

• E-imza elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler.

• E-imza gerçek kişiler adına oluşturulur. Kurumlar adına elektronik imza oluşturulamaz. Kurumda çalışan gerçek kişiler adına elektronik imza oluşturulabilir.

E-İmza Kullanım Alanları

• E-Devlet Uygulamaları
• E-ÇED (Çevre Etki Değerlendirmesi)
• UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi)
• Kurumlar Arası İletişim Sağlanması (Emniyet Müdürlükleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri)
• Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi (KEP)
• MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) kapsamında ticari sicil işlemleri
• Başvuru İşlemleri (YGS,KPSS, LES,Pasaport vb.)
• MERNİS ( Kimlik Numarası ) işlemleri
• EKAP ( Elektronik Kamu Alımları Platformu ) işlemleri
• e-Reçete Projesi & e-Nabız & TİTCK Projesi ( Sağlık Bakanlığı ) işlemleri
• e-Haciz Projesi ( Sosyal Güvenlik Kurumu ) işlemleri
• e-OKUL ( Milli Eğitim Bakanlığı) işlemleri
• POLNET (Polis Bilgisayar Ağı) işlemleri
• DMO (Elektronik satış uygulaması) işlemleri

• TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) işlemleri
• TPE ( Türk Patent Enstitüsü) işlemleri
• RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) işlemleri
• Banka talimatlarının gönderilmesinde,
• Elektronik arşivin e-İmzalanmasında,
• ÜTS (Ürün Takip Sistemi) işlemlerinde
• Marka patent başvuruları,
• Bilirkişi başvuruları
• Uzlaştırmacı başvuruları
• İhracat destek ödemesi başvuruları
• Yabancıların çalışma izinleri başvuruları
• Yetkilendirilmiş yükümlü başvuruları
• Çalışan hizmet sözleşmelerinde ve diğer tüm sözleşmelerde
İhalelere katılım,
• GİMOP (Gümrük İdarelerinin Modernizasyonu Projesi) işlemleri

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

KURUMSAL E-İMZA İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR;
-Kişinin Kendisi Ve Kimliği
-İmza Sürküsü
-Faliyet Belgesi (ISLAK İMZALI İSE SON 6 AYLIK, E İMZALI OLARAK ALINMIŞSA SON 1 AYLIK OLMASI GEREKİYOR.)

KİŞİSEL E-İMZA İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR;
-Kişinin Kendisi Ve Kimliği